Chủ đề: Tình Huynh đệ nhân loại

Chủ đề: Tình Huynh đệ nhân loại

Chủ đề: Tình Huynh đệ nhân loại

Ngày đầu năm Dương lịch đã được chọn là Ngày Hòa bình thế giới vì chỉ khi có hòa bình, cuộc sống trong Năm Mới mới có hạnh phúc và an vui. Và việc xây dựng hòa bình là công việc trường kỳ, đòi hỏi sự dấn thân của mọi người (Fratelli Tutti số 229).

Đặc biệt, trong thông điệp Fratelli Tutti, ĐGH Phanxicô nhấn mạnh: Con đường hòa bình không có nghĩa là làm cho xã hội trở thành đồng nhất một cách đơn điệu… Rất nhiều đề nghị thực tiễn đa dạng và những kinh nghiệm khác nhau có thể giúp đạt được mục đích chung và phục vụ cho công ích (số 228)… Vì thế, công cuộc xây dựng hòa bình đòi hỏi phải kiên trì thăng tiến một nền “văn hóa gặp gỡ” (số 232), để giao lưu, trao đổi, thảo luận, thân hữu với người nghèo (số 234), không ngừng tha thứ, bao dung và cảm thông (số 238, 239), đấu tranh cho công lý qua đối thoại, tìm kiếm sự hòa giải và giúp nhau phát triển (số 229) hầu đạt được một sự hợp nhất đa diện, giúp phát sinh sự sống mới (số 245).

Sự sống tồn tại ở nơi có sự gắn kết, hiệp thông và tình huynh đệ; và sự sống sẽ mạnh hơn sự chết khi nó được xây dựng trên những tương quan thực sự và những ràng buộc của lòng trung tín. Trái lại, sẽ không có sự sống khi chúng ta tự nhận mình đầy đủ nơi chính mình và sống như những ốc đảo: với những thái độ này, sự chết sẽ thống trị (số 87b).

Con người được tạo dựng để sống, phát triển và đạt được sự viên mãn khi thành món quà chân thành trao cho người khác. Con người không thể hiểu biết đầy đủ về chính mình nếu không gặp gỡ người khác (số 87a).

Và mọi người phải nhận thức rằng: người khác có quyền trở nên chính họ và có quyền khác với mình… Phải tránh một loại bạo lực tinh tế, đó là khinh rẻ những kẻ có tính cách khác biệt với mình, nhất là khi những đòi hỏi của họ đụng chạm đến các lợi ích của riêng mình (số 218).

Thượng Đế đã dựng nên mọi người bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá, và đã kêu gọi họ sống với nhau như anh chị em ruột thịt (số 5). Vì thế, tình huynh đệ đại đồng và tình thân hữu xã hội nhất thiết đòi hỏi phải nhìn nhận giá trị của mọi nhân vị, ở mọi lúc mọi nơi (số 106). Tình huynh đệ nhân loại cần phải là mối quan tâm của mọi người (số 5), được thể hiện ra trong cách ứng xử hằng ngày. Chỉ có như thế, người ta mới thực sự góp phần vào việc kiến tạo hòa bình trên thế gian này.

Ngày đầu năm Dương lịch cũng là ngày hướng lòng về Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa: “Mẹ đã sinh ra Hoàng tử Hòa Bình - người Anh Cả tuyệt vời của chúng con, xin Mẹ giúp chúng con biết xây dựng hòa bình bằng cách luôn sống với mọi người như anh chị em thực sự của nhau, vì cùng có chung một người Cha trên trời đầy lòng thương xót…”